dâng cho mồng đốc, cho cửa mình của em. Những thứ đó đáng lẽ phải dành cho con dâu tương lai của em mới đúng, nhưng em trong những cơn khát tình đã chiếm đoạt mất của con dâu. Có thể dựa vào cái sự giao hoan trái lề này em đã xử lý bao quy đầu cho con, cho con tập sự trước những điều mà sau này sẽ làm cho con dâu của em chết mê chết mệt, có thể trang bị cho con nhiều điều để bảo vệ sinh lực sao cho bền bỉ về sau, nhưng…